Kendine bir sevgi ve muhabbet kapısı açıldığında bunu fırsat bilesin, bunu yaşayasın! Çünkü sen, bu kapının ne zaman kapanacağını bilmezsin.

Ben vefakarım diyorsun, vefa Hakkı kabul etmektir. Hakkı kabul etmiyorsan, onun yanında durmak vefakarlık değildir. Bilhassa, Hakka vefasızlıktır.

Taassup, bilgisizliktir. Akıl işi değildir. Seni sevgilinden, dosttan ayıranı dinleme, o sözde ziyan vardır.  Tapınmak değil, anlamak, hem hal olmak güzeldir, mühimdir, sıhhat ve afiyettir.

Allah’ ın yükselttiğini, kin alçaltamaz. Çünkü Allah El Refi’ dir.  Allah’ ın övdüğünü överiz, yerdiğini yereriz.

Övülmekten hoşlanmak, insanı Allah’ tan uzaklaştırır.  Benliği okşayıp da beni hakiki var olandan, gafil etme der!

Kadının örtüsü, başında değil gönlünde olsun. İnsanın önüne bütün kapılar kapanırsa, O Ya Fettah derse, bütün kapıları açar; hayırlar feth olur, şerler def olur.

Gökyüzünden inen yağmur, şimşek, meteor taşları, yeryüzüne yağdı. Yeryüzü, bunları reddedemez.  Allah’ tan gelen hiç bir şeyden, kul kaçamaz! Allah’ tan gelen yağmur da, şimşek de, meteor da, yeryüzü için lütuftur.

Allah’ ın Rauf isminin göstergesi yani şefkati, eşyaya sistem koymuştur. İnsana, vicdan vermiştir. Bu ilahi sistem, bizi düşünmeye, öğrenmeye götürmüştür.

İlahi şefkat ve merhametli olan Allah,  insanlara hayır ve sevgi üzeredir. O mürşittir, toprağa yağmuru eriştirir. Toprak canlanır. Ormanlar, çiçekler, meyvalar,…. huzura gelir.

Mürşit’ in her söylediğinden, her tavrından bir şeyler alın. O, öğretmek aşkını taşır. Her halde, öğretmek ister.

Ben sizinle bir şey konuşurken, bir şey anlatırken, ama demeyin! Benim anlatımımda, o dediğin ama da nazarı itibara alınmıştır.

Yöneticilerin, bir de mürşidin huyu, müridlerine de tesir eder.  Mürşidin girdiği havuz kirli ise, onun peşinden giren müridler de pis havuza girmiş olur. Mürşidine ve girdiği havuza dikkat et. Yani ahlakına ve huyuna dikkat et.

Acı ve sıkıntı çeken öğrenir, tedbir alır. Ah görüp, alaşah görüp ona kanmaz.  En iyisi; fıtri kabiliyeti ve hobisini meslek edinenin, kendine ve etrafa en çok faydalı olanıdır.

 

Değse o güzelim teni

Al yanağındaki beni

Öpse o kızıl lebleri

Bu da varlığın zevki, ekseni.

El- Falik; hayat veren.  El Bedi; ilk yaratan.

Nakış; Nakkaş’tan; Allah’ tan dır.