İnsan doğrulukla Kamil insandır.  Layık olmayana yapılan iyilik, zulümdür.

Said’ lerle, iyi insanlarla görüşen; onlardandır.

Fariğ olan kimseyle, arkadaş olma! Çünkü o seni, az bir menfaat için satar. Cimri ile arkadaş olma! Çünkü o çok muhtaç olduğun bir zamanda, malını korumak için seninle arkadaşlığı keser.

Yalancı ile arkadaş olma! Çünkü o sana yakın olanı uzak, uzak olanı yakın gösterir.

Ahmak ile arkadaş olma! Çünkü o sana faydalı olmak isterken, zarar verir.

Yakın arkadaşı ile münasebetini kesenle arkadaş olma! Çünkü o seni yolda bırakır.

Maneviyat, maddiyattan değerlidir.  Akıl görünmez, kafa görünür.  Akıl, kafadan değerlidir. Her halükarda Allah’ a sığın! Seni yaratan, en çok seni ve senin ihtiyacını bilir. Sen O’ nu unutma,  hep O’nu hatırla!

El Berr, koruyan ve muhafaza edendir, rahimdir.

İnsan, en çok yalanı kendine söyler.  Berr; saf  iyilik, katıksız iyiliktir.  Kışın dışarıda kalmış bir kediye acımak, sahip çıkmak Berr’ dir.

İyi niyet devamlı duadır. Kötü niyet duasız kalmaktır.

Allah, varlığı insan için yarattı. İnsan, yaratıkta kalırsa kendini bilmez. Kendini bilen, Allah’ ı bilir.  Bütün varlık, onu yaratan Allah’ a aittir. Varis O’ dur, Allah’ tır. Tek Allah’ a güvenmelisin, çünkü yegane güvenilecek Allah’ tır. O’nsuz sen hiçsin unutma ve O’ nsuz olma!

Allah’ dan başka birini ilah edinmeyin! O’ndan başkasından şefaat istemeyin!

Kulun her istediğini vermeyen Allah’ tır. Çünkü insan O’ ndan isterken gayretini, emeğini kullanmadan istiyor. İstediğinin ona faydalı mı, zararlı mı olduğunu bilmiyor. İsteğinin ona zararlı olduğunu bilen, onun istediğini verir mi? Çünkü O; Allah’ tır, Rahmandır, Rahimdir.  İnsanı Allah’ a davet eden bir kimseden daha mübarek kim vardır. İnsana Allah’ dan yakın; Karib bir şey bir kimse yoktur. İnsanın idraki bunu kavrayamaz. Davası Allah olanın, hali Karib olanın, Allah’ a yakın olduğuna şüphesi yoktur. Allah’ dan gelen bir şeye hiç bir şey mani olamaz.  Ya Karib; yakın, Allah’ a yakın olma, Halim olmadır. Yani El Karib;  kulun  olarak sana yakınım demek, Allah’ la kul arasına bir şey koymamaktır.

Allah’ ı anan bir kimse, huzurdadır. Diriyi ölüyü yaratan Allah, varlığın varisidir. İnsan, varis olamaz; emanetçi olur.  Senin olan, sana kalan emeğindir.  Ancak bu emek ahire kalır. Bu dahi mecazidir.

Allah için varız, Allah’ a varacağız.

 

Kendinde şevk ve iştah dahil olan kimse, kevni mekanda her sevgiliyi görür. Her şey Allah’ ın eliyle olur. Sevgi, ilahi rahmettir.

Cinsellik tabu değildir, ama sınırsız da değildir. Ölçü mizan ister, zerafet ister, istismara gelmez, alıp satılmaz. Kadın, cinsi latiftir. Ona latif davranılmalıdır. O da müptezel olmamalıdır.

Gönül gördüğünü yalanlamadı, nefs yalanladı, akıl da yutmadı.

Bu göz, bu beden Allah’ ı anlayamaz, idrak edemez. Aciz olduğunu bilen kimse, haddini bilmektedir.

Bazıları olmak için değil, görünmek  için çalışırlar; şan ve şöhret düşkünüdürler.  Bazıları da nihan olmayı severler, görünmezler fakat Kamil insanlardır. Şöhret felakettir.

Kadehi görmek bir şey değildir, içindeki sirke mi, yoksa şarap mı? Ne ekersen onu biçersin.

Sevilen kimse güzeldir. Bunun aksi olamaz. Yalnız, her güzel sevilmez.

Bedenin yöneldiği kıble; yine eşya beden olan Mekke’deki dört köşe olan kıbledir dendi. Asıl kıble, gönül almaktır. Çünkü Allah gönüldedir.  Hayvan avcılığı vardır. Ehli gönül; gönül avcılarıdır. Bunlar gönülleri fethederler.

Gönül evine giren, evlerin evini bulmuştur. Dünyadaki evler, bu evin suretleridir.  İçten ve gönülden bağlılıkta ihlas, samimi olan gönüldeki Allah’ ı bulmaktır.

Bir şeyin, cüz-i külünden ayrı olamaz.  Her zaman cüz, külli ile beraber bulunur.  Varlık, Halik’ in parmakları arasındadır. Yalnız Adem, bunu idrak edebilir, Halik’ i bildikçe. Yoksa o da varlığın bir parçası olup gider.

Allah, tasavvur edilemez yücedir. Allah mükemmeldir, kul eksiktir. Allah, onların taleplerine göre verir. Allah, isterse şerefleniriz.

Suda yaşamak; balık olup suda yaşamaktır. Dünyada yaşamak; beden olup dünyada yaşamaktır. Dünyada dünyaca, denizde balıkça yaşanır. Bu ilahi düzendir şaşmaz.

Bir zorluk, iki kolaylıktır. Her gece, iki gündüz arasındadır. Gecede kalmayın, gündüze varın.

İmtihana girmeyen sınıfta kalır. İmtihana giren sınıf geçebilir. Bir Alim’ i, bir Mürşit’ i bildiği halde gidip ondan bir ilim öğrenmemek, ilmi ve adabı öğrenmeyip ömrünü zayi etmek, davete icabet etmemek, insani vasıfları taşımamaktır. Nankörlerin nimeti ellerinden çıkar. Hasetçi asla rahat etmez.

Allah’ dan sabırla yardım dileyin. Ya Müstean, Ya Allah yalnız senden yardım dileriz. Yalnız sen yardım edersin.  Ya Müstean  yegane yardım istenen tek mercidir. Yarabbi bittim de,  Allah yettim der.  Yarabbi beni nefsimle baş başa koyma de. Yarabbi bana yardım et seni daima zikredeyim, seni her halükarda unutmayayım, anayım ve yalnız senden yardım isteyeyim de.

Zikir derin düşünmedir. Allah’ ı anmaktır. Allah’ tan ümidi kesme! Allah Rahman ve Rahimdir. Ehli Hikmetten ol! Sadıklar zümresine dahil ol!

Allah, ölçüsüne göre onlara vaiz edene hikmet verir. Söz, dinleyenin değeri idraki kadar söylenir.

Her şeyin bir anlamı ve maksadı vardır. Çünkü her şeyi Allah yarattı. Bilhassa insanın daha çok manası ve maksadı vardır. Maksat Allah’ tır.

Allah’ ın maksadı insan, insanın maksadı Allah olmalıdır. Çok zordur fakat mükemmeldir. Allah mükemmel, kul eksiktir.

Antalya – 05. 02. 2016 – M.R.M

Yüreğine, kor düşer

Zülüf, alnına düşer

Daim aldanır beşer

Gelene de git demem.

 

Mutlu’ da sevgi yoğun

Sevgide olmaz oyun

Sevgi sorana sorun

Gidene gitme demem

 

Yar demem, yar demem

Kız ben, sana yar demem

Can demem, canan demem

Kız sen, beni an demem.

 

Sende, sevgi saygı yok

Yüreğinde, kaygı yok

Kaybetmekten, korku yok

Kız, sen bana gel demem.

                        MRM -Ocak 2016