Varlık, Allah’ın tezahürüdür, tecellisidir.

Var oluş; Allah’ın Zatından insanın zatına, Allah’ın sıfatından insanın sıfatına, Allah’ın fiilinden insanın fiiline iner, yansır. Varlık, Allah’ın tezahürüdür, tecellisidir. O her an, bin şendedir, varlığa müdahildir, fail-i hakiki Allah’tır. Esma-ül Hüsna, Allah’ın insandaki tezahürünü anlatır. Allah mükemmeldir, insan eksiktir.

‘Bu neden böyle oldu’ deme. Olması öyle gerektiği için öyle oldu!

Hiçbir zaman unutma ki; Faili mutlak Allah’tır!

Allah Ol dedi, oluş sürecine girdi ve hayat hep yenilenmek üzere başladı. Varlık böyle meydana geldi. Kûn süreci içinde, yenilenme vardır. Bütün varlık sürekli yenilenir, bilhassa insanda görülen başkalaşmadır yani o ne bir saniye önceki kişidir, ne de sonraki anların insanıdır. Boyuna yenilenir.

Ahsen’i takvim olan insan, efsele safiline atıldı. Oradan arına arına, pürü pak olmak onun maksadıdır. An be an arındıkça, aşkın ışığına, kaynağına ulaşır.

Allah ilah-ı Vahid’!tir; yani ilahtır ve tektir, Allah’tan başka ilâh yoktur!

Allah’tan sadır olan her şey, mana taşır. Allah’tan sadır olmayan ne var?

 

Ulûhiyet, Rububiyet,

Ulûhiyet, Ubudiyet, Rububiyet; kâmil insanın vechinde, ahlâkında, davranışlarında görülür.

Allahın Rububiyeti, mahlûka lütuftur. Ulûhiyetinde, mahlûkat olmaz. O Aheddir.

Ehli tevhit, kendini bütünden ayrı koymayandır. Bu yüzdendir ki mürşidi kâmil, ayak sesinden meleğin ayak sesleri mi yoksa şeytanın ayak seslerimi olduğunu anlar ve  ilâhi olanı saptar.

Aklını şirk için kullanan, aklına zulüm ediyordur. En büyük şirk, Allah’ı kendinden uzakta görmek ve O’na uzak durmaktır. Dolayısı ile insanlar, araya başka şeyler koyarlar!

Şol tasavvuf zevkini,

Ehli tasavvuf aldı.

Ab-ı hayat zevkini

İnsanı kâmil aldı.

 

Sen ve ben ayrıcasın

Sanki kullukta kaldı

Yokluk ta varlık zevkin,

Mutlu tadında kaldı.

 

Veciz sözler

Yeri göğü kefenin bir yerine koyarsak, diğer kefeye de la ilahe illâllahı koysak kelime-i tevhit ağır basar. Hâlik tam üstündür. Mahlûku Hâlik yerine koymak, en büyük hatadır.

Her Yusuf’un bir Züleyha’sı vardır. Gömleğin nereden yırtıldığına bak! Suret âleminde her şey, suretadır. Sen suret-i hakikâte bak!

Sertlik ve acele ile elde edemediğini, yumuşaklık ve sabırla elde edebilirsin! Edebe riayet edenler, mertebe sahibi olurlar ve huzur bulurlar. Böyle dedim, Allah’tan ümit kesmedim!

Bir hakikâtı görmek için, pırıl pırıl bir göze sahip olmak lazımdır. Eğer bizde garez varsa, her doğru ve güzele bir leke buluruz.