• Mehmet Rasim Mutlu Kitapları
    Okumuşlar Yayıncılıktan...
  • Mehmet Rasim Mutlu
İnsanın ömrü doğduğu an değil, Allah'ı bulduğu an başlar...

Son Yazılar

Özlem varsa, kadir bilgelik vardır. Sevgi vardır. Kopuş yoktur. Çünkü sevgi, muhabbet fıtratından gelir.

Gölge bir varın, vücudun iz düşümüdür. Fakat bunun gölgesi, içinde değildir. İşte biz de cehaletimiz yüzünden aslımızın farkında değiliz. Ay, ışığını güneşten alır. İşte biz insanlar da, hakikat nuru aydınlattığı halde, bu nuru görememekteyiz. Bir kişiye hakikat nuru düşmemişse o kişi kendini de bilmez. Rabb’ iyle de olamaz. Huysuzdur. Herkesi de huzursuz eder. Çünkü kalbî […]

Ölüm güç bir şeydir, ölümün son iyiliği bir daha ölüm olmamasıdır.

Hayat, varlık ve insanın merkezinde Hâlik vardır. Hâlik’ in maksadı Allah’ tır. Böylece Allah yüce, mükemmel; insan eksiktir, gafildir; faili mutlak olanın Allah olduğunu unutur. Daha doğrusu insan kendisini unutur. Dostunu iyi bil, tanı. Senin dostundan ayıran sözü dinleme. O sözde sana ziyan vardır. Esas olan kendi aslın, kendi mayandır. İyisi dön, bir de ona […]

Mütevazılık, taşıdığın yüce ruhun dengesinde olmaktır.

Allah neyi yarattı ise o anlamlıdır ve manalıdır, faydalıdır. Yer gök kime aittir, Allah’ a aittir. Onun rahmeti ile korunmuştur. Allah sıratı müstakim üzeredir. Allah’ın rahmeti her şeyi kucaklamıştır. O zaman abes, şer yoktur. Allah kendine rahmeti farz kıldı. Yaradılışı üzerine bakmak normaldir, yaradılışı aksine kullanılırsa şerdir. Söz değil davranış mühimdir. Yarın Allah’ ın bize […]

Ehline verilen hikmet, anlayış, hızlı intikal; sevgi ve idrakten, ruh aleminden gelir.

Bütün tecellilerden; ‘’Muhabbeti İlahi’’, ehline tecelli eder. Yaşadığımız her olaydan bir nasip alırsak özümüze dönme imkanına sahip oluruz. Hatta; çok yaşayan mı, çok gezen mi ? Elbette çok gezen. Çok gezen ve nasip alan illa ki kendindeki özü bulur. Zahir ilmi halk içindir.  Kitaplarda okunandır. Kesrete ait hadisattır. İnsan beş duygusundan nasiptarsa Allah’ tan ona […]

El Metin; Allah’ ın insana verdiği metanet, lütfu ilahidir. Metin olan bir insan, her şeyi bir ibret olarak alır. Her türlü zarar, ziyan, acı, tatlı bir olur.

 Allah kullarına cürümlerine göre cüz-i irade yani tercih etme imkânı vermiştir. İnsanların bilhassa kırk yaşından sonra hayat durumlarında kendilerinin rolü olmuştur. İnsanlar, fıtrattan gelen cüzi iradeleri, güçleri ve imkanları içinde davranırlar ama bulundukları hayat şartları onların kaderini meydana getirir. Kaderine katlanmak, rıza göstermek haktır. İnsanların yaradılış ve kabiliyetleri muhacesinde iş güç sahibi olmaları gerekir. Rast […]


Hit Counter provided by laptop reviews