• Mehmet Rasim Mutlu Kitapları
    Okumuşlar Yayıncılıktan...
  • Mehmet Rasim Mutlu
İnsanın ömrü doğduğu an değil, Allah'ı bulduğu an başlar...

Son Yazılar

Yüreğe verilen güç, güçtür. Beden gücünü bu güçten alır.

Allaha teslim olanlar da olmayanlar da Allah’ın emri ve hükmündedirler. Şereflenmiş ve lütuftadırlar. İdrakli olanlar da daha yakındadırlar. Allah hiçbir şeyi manasız yaratmaz. Allah’ın âlemine, kâinata gönül gözü ile bakanlar, Allah’ın bakın dediği yerden bakarlar. Allah’ın bak dediği yerden bak. La, ister yoktan; illa, ister vardan alın. Var da yok da Allah’ı söyler. El Mürsil; […]

Vicdan aldatılmaz, ancak üstü örtülür. Akıl aldatılabilir. Akıl insanın duyularını tanzim edendir.

Allah’a iman etmek; O’nun her esması ile mükemmel olduğunun etki ve tesirinde olmaktır. Allah külli, eksiksiz bütün; insan ise cüz-i ve eksik bir varlıktır. Sen dilin arzu ve çağrısını duyarsın, ruhun çağrısını kim duyar?  Akıl, idrak, vicdanın çığlıklarını kim işitir?  Semi olan Allah işitir. İsteyin, verilsin, sorun, cevap alırsınız. Soruyu iyi sorun, cevabını iyi alın. […]

Kainatın nefesi, Hak’ tır.

Ben ona ruhumdan üfledim. Kudreti cüz, kudreti külden geldi. Fiil çoğalır, azalır. Fakat Hamd; esmasına, şükür; zatına müsemmasına. İlim şükürdür, varlığın merkezi, özü, maksadı Allah’ tır. Allah’tan gelen, Allah’a gider, Tümden gelen, tüme varır.   Dünyaya gelip gitmek Nerden gelip, nereye gitmek Neden nasıl gelip, Neden nasıl gitmek. MRM   La ilahe illallah, varlığın şifresidir. […]

”Arif” ”Alim” den üstündür, o Rabbanidir, Allah’ı bilir, huzurdadır.

İlahi varlıktan zuhura gelen bu varlık aleminde, ilim deryasında özel olanlara; ”Arif” , genel olanlara da ”Alim” ve ”Varis” dendi.  Bu tasavvuf noktasında yanılmalar olabilir. Kimine Arif, kimine de Alim denebilir. Esas olanda vasıl olan kimseyi ”Arif”, ahkamın ilmini bileni ‘Alim’ olarak isimlendirirler.  ”Arif” ”Alim” den üstündür, o Rabbanidir, Allah’ı bilir, huzurdadır. Allah’ı bilen Alim […]

Hak kapısına gidilir, o kapı ehli halka daima açıktır.

Elbette benim size verdiklerimi, benden aldıklarınızı, siz de başkalarına vermelisiniz. Yalnız dikkat edin, haddi aşmayın. Yanlış yaparsanız, yanlış verirseniz, yanlışa sokarsınız. Mektebi irfanda talebe idik, ilmi irfandan aldık, şimdi de vermeye koyulduk. Hak kapısına gidilir, o kapı ehli halka daima açıktır. O kapıya, gidilir; o kapı gelmez, ona gidilir. Ey Mutlu, ne gelenlere sevin, ne […]


Hit Counter provided by laptop reviews