Yaradılışın maksadı Allah’ı anmak, zikretmektir;

Yaradılışın maksadı Allah’ı anmak, zikretmektir ki; o kalbi katı olan neftsen arıtır, rafine eder, özgür eder. Huzur içinde bir hayat sürdürmeyi sağlar ve akıbeti hayırlı kılar.

Ya Kerim Allah

Ya Rahim Allah,

Ya Gani Allah

Ya Azim Allah

La İlahe illallah

İlahi yolda kişiliğin gelişmesi için, bu esmaları okumayı vazife edinip Allah’a sığınmalıdır.

‘Zikirde Allah’ın huzurunu duyumsayamıyorum’ diyerek zikri terk etmek, O’nu zikretmeyi unutman, zikirde O’nu unutmandan daha kötüdür. Her halükarda zikir seni, unutkanlığın zikrinden uyanıklığın zikrine, uyanıklığın zikrinden huzurun zikrine, huzurun zikrinden de Allah’tan başkasına götürmez.

İnsanın yaptığı her şey, her hareket özel ibadet olmasa da ibadettir. Dualı olan hareketler, geçerli ibadetlerdendir. Sadırdan gelen de makbul olandır.

Dilediğin bir şey; ilahi düzene aykırı ise, senin varlık kapasitene uygun değilse, sana hayırlı değilse veya daha zamanı gelmediyse olmaz. Olmasında ısrar etme! İstediğin şey olursa âlâ, olmazsa aliül âlâdır. Gayret güzel, inat yanlıştır ve huzursuz eder.

Talepte; bağış vardır, ihlâs vardır, reca vardır, cüz-i idrakin külli idrakte huzuru vardır, Allah Kerim, Allah Kâfidir.

Ey Mutlu, insanlara ilahi bir mesaj vermek istiyorsan, ya Vekil, Kâfi, ya Nafi Ya Allah de! Gönülden olsun!

Allah bilinci tam bir huzur verir.

Huzursuzluk, azap Allah’tan gafil olmaktır. Allah vardır. Her şey vardır; ‘Var’ yoktur demek; gafletin ötesinde kendini inkâr budalalığıdır.

Hayattaki tek zorluk; yalancı düşüncelerden kendimizi kurtaramamamızdan, hayatın bütün trajedisi de benlik tutkusundan kaynaklanır. Tüm acı ve huzursuzluğun nedeni, budur. Benlikten, egodan kurtulanların acısı biraz hafifler. Allah bilinci ise, tam bir huzur verir.

Dünya hayatında bir iş yapmayarak, tembel tembel oturarak değil, çalışma ile ihtiyaçları karşılamak lazımdır. Terki dünya yanlıştır. Maddeyi gönülden çıkarmak, put edinmemek evladır.

İnsanların çoğu akıl etmez! Önemli olan kalabalıklarda sayı ve nicelik değil; gönül, iman ve niteliktir. Allah yolunda fikir, düşünce esastır; ‘Yolda dur da gör, alırlar seni’.

Mürit, mürit olmanın sorumluluklarını yüklenmiş ve şunu iyice anlamıştır ki, bu yolda bütün her şey kendisinin hedefe varmak konusundaki beslediği tutkuya bağlıdır. Amel olmadan bir şey olmaz! Buna kendini adayanlara da, fakir yani yoksul denir. İyi de nedir bu yoksulluk? Allah’tan başkasına bağlanmamanın, yoksulluğudur bu.

Allah’ın yarattığı dünyada yarattığı insanın, yalnız yaratıkta kalması; Yaratanı unutması; O’ndan mahrum kalması; ateştir.

Hiçbir şey, onun dengi değildir. Hiçbir şey, ona benzemez. Hiçbir şeye, Allah denmez. O’ndandır denir. Sebepler, Müsebbibdendir, er geç O’na varır. Her şeyin oluşu, Allah’ın Hallak oluşundandır. Lütfü sonsuzdur. Hep O’ndandır.

Ukba, Allah’a döndüğümüz yerdir.

İnsan, yeryüzünün kalfasıdır. O istediği gibi işler, güzel yapar, yanlış yapar, eksik yapar, düzgün yapar, yıkar yapar, Allah’ın verdiğini kullanır. İyi kullanmak kötü kullanmak ona verilmiştir ki, takdir tasdik Allah’tandır. Allah’ın karşısında mesuldür.

Allah; bilaistisna yarattığı her şeyin üstünde, Murakibtir. Allah; görür, gözetir, korur. Allah Celal ve Cemal sıfatı ile lütfen kahreder, lütfen ihya eder. Ölüm ve doğum, O’nun Celal ve Cemal esması iledir, yani lütuftur. Allah’ın Rububiyeti, insanı terbiye edici hususiyettir.

Gayb âleminden haber, ancak dünya yani bu misal âleminden aldığımız kadardır.

İnsanlardan çekinmek, sevgi ve saygı duymak önemlidir. Bunların ötesinde Allah’tan Havfı reca duymak önemlidir, O’nun sevgisi ve alakasından mahrum kalmak, felakettir. Allah’tan korkunun ötesinde Haşiyet duymak, titremek; O’nun sevgi ve alakasını kayıp etmek korkusudur.

Kişi sevdiğinin, gönül birliğine sahiptir. Huyları birbirlerine benzer, fizik yapısının ötesindedir. Bu dişi ve erkek arasında olursa, daha güzeldir.

Hidayete ermiş insanlara bakıp onları anlamayanlar, onlara sapıklar dediler. Kıt akıl ve idraksiz oldukları için, vicdansızlık ettiler.

Senin için, benim için, bizim için, sizin için, insan için, insanlık için Allah de!