Rahmanın isminin tecellisini almış, Rahmanın isminden nasipsizler, hayvanı korumuş, sevmiş, insanı es geçmiş, insana gönül açmamış, kucak açmamış.

Allah’ın verdiği kudret ve kuvvetle hareket ederiz. Dilek te bizdendir. Dua, Allah’a sığınmadır.

Halik sonsuz varlıktır, mahluk mahduttur, sınırlıdır.

Gönle göre hayat yaşamak güzeldir, erbabı gönül. Nefse göre hayat yaşamak felakettir, erbabı nefis.

Yaratan ve haber veren, Allah’tır.

Aklı selim, zevki selim, kalbi selim, Allah bilgisi, marifetullah, maksad.

Ne evveli, ne ahiri

Yaşamaktır, an be anı,

Gidip gelen insanı

Kim bildi ki o anladı.

Halik olan Allah’ın halk etmesinden murat, emrine tazim ve rızadır, mahlukuna da şefkattir.

Allah’ın rızası, kulunun güzel amel işlemesindendir. İdrak ve vicdan da ondandır.

Avuçlarımın arasındasın, avuçlarımı biraz aralasam kelebek gibi uçup gideceksin, avuçlarıma sinek alsam ve avuçlarımı biraz aralasam o da uçup gidecek.

Ben cennet ve cehennemde değilim, sadece Allah’ta var olduğumu hissediyorum.

Merbubiyet yaratıklar; kuddus temiz, dokunulmaz; ubudiyet, kulluk demektir.

Yüce yaratılmış insanlar için, cahil kalmak, ilim öğrenmemek en büyük ayıp olmalıdır. Onun için insanların kendilerine yaptıkları yakışmayan hallerde bulunmaları maalesef olmaktadır.

İman ve din, Allah’ın imanı ve Allah’ın dinidir; yücedir seninki değil.

Tevhid, insanın huzuru içindir, Allah’la olmaktır. Adalet; insana, varlığa, maddeye dönük ve onların üzerlerinde olmalı.

Meveddet, seviyorum der, dediğini yapar. Allah’ın yarattığını sever, Sevgi bulur, Allah’tandır.

Muhabbet, insanın kendi sevgisi, Hakk’adır. Vedud, Allah’tan inen sevgidir, Allah’a çıkar.

Yaşadın sahi mi, yaşadın sanki

Sonu ne ya sonu?

Girdiğin kapıdan, çıkmak değil mi?

İki dediğin de, bir değil mi?