Allah’ın esması, daima olaylar mahaccesinde (yolunda) anılır. Onların, ifade ettikleri gerçekliğe, kişiyi her seferinde giderek Allah’a daha çok yaklaştırır. Hayatta ki bütün sorunlar cevap bulur.

Hayat okuyarak değil, yaşamakla gerçekleşir. Kulak hassaslaşırsa, müzik yapılır ve müzik dinlenir.

Allah’tan emir gelmeyince kim, ne değişir! O’na sığınan yükselir, değişir, zillete boyun eğmez.

Sorunlarımızı; sevgi dolu bir teslimiyetle Allah’a sığınırsak, onların nasıl çözüldüğünü ve şifa bulduğunu görürüz.

Aziz olan Allah, kulunu aziz tutar. Şerefli ve itibarlı olanı, Allah tutmuştur.

Aziz ve muktedir olan Allah’tan iste! Allah’ın iktidarına karşı çıkanlar hep helak olmuşlardır.

El Aziz; Şerefin kaynağı, Allah’tır. Aziz olan, Allah’tır. İzzet, O’na aittir. Bunu bilen, zelil olmaz, aziz görünür.

Allah, yarattığı her şeyin Meliki ve Malikidir. O’nun sözünün ve hükümranlığının geçmediği yer ve zaman dilimini yoktur, bütün güç ve kudret O’nun elindedir.

El Melik; en iyi, en mükemmel idare edendir. O ancak Melik olan Allah’tır.

İktidarlar iktidarı Allah’tır. O muktedirdir. Yarattığı üzerinde de, merhameten muktedirdir. Güç kuvvet, O’na aittir. Hiçbir şeye ihtiyacı olmadan, muktedirdir.

Allah insanı, beşer içinden seçtii, Adem oldu. Sarayda aziz olan, zindanda zelil oldu. Zindanda zelil olan, aziz oldu.

Her sorunun cevabı da, sorunun kendisindedir. Zikirle kazanılan ilâhi hâl, her sorunun cevabını verebilir.

Kula, yalnız Allah’a kulluk etmek vardır. En yüceye yaratana Rahman ve Rahim olan Allah’a kulluk vardır.

Allah, kulu olan insana beş duygu verdi. Bunları bi-hakken kullananlar, kullanmayanlar vardır. Mesela, kulağı var işitiyor, fakat duymuyor.

An değerlidir. Geçmiş geçti, geleceği bilmiyoruz. Bulunduğumuz an değerlidir. Değerini bilelim.

Allah’ın insana verdiği ilâhi sevgi varken, o yine geçici dünya sevgisini istiyor ne tuhaf! Allah’ın yardımı için, elini aç yardım çoğalsın yani çalış!.

Allah sevmezse, kimse seni sevmez! Allah’ın seni sevmesi, herkesin seni sevmesidir. Elhamdülillah ben varım, derdim de var. Aklın var ki, hamd ettin.

Seninle onlardan öte, farklı bir alış verişin var. Sen bana sendekinden, ben de sana bendekinden veriyorum.  Senin ki, geçici olan bu dünyaya aittir. Benim ki, ölümsüz olan ahirete de aittir. Esas olan, sevgiden bahsediyorum, sevmedin ki sevgi alasın!

Alimi seversen, ondan severek ilim alırsın. Allah, insana yaptığını tattırır.

Cemiyet içinde şahsiyetler varsa, o cemiyet kalitelidir. Dergahta en yüce şahsiyet, mürşittir.

Sevgilerden konuşmanın, kendi başına bir değeri olmaz. Veli konuşmaz, günlük hayatta manevi yeteneklerini kullanır. Böylece manevi görüşüyle ayakta durur ve gerçekleri anlar.

Gel benimle beraber ol! Beni en kötü, en kaba halimi gör de seviyorsan sevgiden zeval olmasın.

Bedeninden bedenime, ruhundan ruhuma sevgi ile ulaşan ve birleşen, güzelim güzelsin güzel ettin, güzeli buldun. Ölümsüz güzele erme yoluna, beraberce gördük. El Hak hayrola!

Sanatı olanın, Allah’ı bilenin hiçbir şeye ihtiyacı olmaz.

Boş duran ve yatan, hastadır; çalışan sıhhatlidir ve ümitlidir.

Tabiat Allah’ın emanetidir. Aslına buradan gidilir.

Ahiret soyut, dünya somut; dünya madde; ahiret manadır. Dünya, yeşillenir açar; büyür sonra sararıp solar ve biter.

Keskin bir göz, Allah’ın nuru ile bakan gözdür. Her zaman o aynaya bakar, sen insansın sen yüce yaratıksın.

Acı, keder, üzüntülü gün ve zamanlarda, “Yarabbi bittim de de Allah sana yettim desin”.

Tevhit, varlıktan bilhassa Allah’a uzanan insanın ehli olanlaradır.

Güçlü olmak, baskı yapmak olmamalı. Hatta çok kuvvetli muhabbet bile, baskı tesiri yapabilir. Bu bakımdan tanımak, en büyük kıstas olabilir.

Kaygı ve tasa, hayatı zorlaştırır. Benlikten geçince, hayatın karmaşalarından temizlenip; huzur ve dinginlik kazanılır. Bunu bilenler, Allah’ın her şeyi gördüğünden ve bildiğinden şüphesi olmaz.

Haksızlık etmek, zulümdür. Zulüm eden, zulüm görür. O’na zalim, denir. Zalim, iflâh olmaz. En büyük zulüm de, Allah’a şirk koşmaktır. Allah’ın hakkını bilmemektir.

Kör, ama olan bir adamın, koluna girerseniz; ona göz olursunuz. Mürşit de, idraksize idrak olur.